خرید ضایعات

 یکی از مجموعه های فعال در صنعت فروش و توزیع انواع باتری میتوان به نکاس باتری اشاره نمود که در زمینه خرید باتری فرسوده و چرخه بازیافت آن فعال می باشد .در صورت موجودی باتری اسقاط و فرسوده می توانید جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید.

 

توضیحات:

*قیمت  بصورت کیلویی برای باتری های بدون آب اسید وخشک اعلام می شود . در صورتخرید باتری های خودرویی کیلویی 12 درصد از قیمت ارائه شده بعنوان آب باتری کسر می گردد و با آب باتری ها تخلیه می شود ،باتری های مخابراتی و UPS شامل کسر آب باتری نمی شوند .

*در سطح شهر تهران ، ایتان البرز و قزوین  حمل و بارگیری در محل شما بصورت رایگان می باشد، در سایر شهر ها بصورت توافقی صورت می پذیرد .امکان بارگیری و خردید در ایام تعطیلی فقط با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد.

*در هنگام بارگیری مبلغ بار خریداری شده بصورت نقدی به فروشنده پرداخت می گردد.

*قیمت روانه خرید ضایعات باتری فرسوده با توجه به قیمت جهانی سرب و وضعیت بازار داخلی ایران ، بصورت روزانه ساعت 12 مشخص و اعلام می گردد .

*باتری فرسوده تنها با ازائه فاکتور خریداری می شود.